Datablader
Kontroll av manometer på Presto tryckladdade släckare
 
Släckaren är försedd med manometer utav membrantyp. Manometern är av sådan typ att dess funktionsduglighet går att kontrollera. Detta skall göras årligen. För kontroll av manometern fordras 3 st specialverktyg (mejsel, stift, och monteringshylsa). (Art.nr. 4791)

Glas (Art.4790)

Kontroll

 1. Bänd försiktigt bort glaset med hjälp av mejseln. Var försiktig så att ej manometernålen skadas.
   
 2. Tryck in stiftet i hålet, som finns under det röda fältet på manometerns
  a) visartavla. Tryck sedan in stiftet så att visarnålen flyttar sig 2-3 mm in på det röda fältet.
  b) Har manometernålen hakat upp sig i det gröna fältet? Peta till visaren i riktning mot det röda fältet.
  c) Släpp trycket på stiftet. Visaren skall återgå till sitt ursprungliga läge på gröna fältet.
  d) Upprepa punkt 2 a och 2 c 2-3 ggr.
  e) I fuktig och korrosiv miljö smörj manometernålens axel med penetrerande rostlösande, fuktdrivande och smörjande olja.
   
 3. Om visarnålen fortfarande fastnar eller att manometern är skadad skall den bytas.
   
 4. Återmontera glaset enligt följande:
  a) Lägg glaset i botten på monteringshylsan
  b) Tryck hylsan med glaset över manometern
  c) Slå till med handen på knappen i botten av hylsan, glaset skall då pressas fast på manometern