Datablader

Omladdningsinstruktion för trycksatta vätskesläckare enl. EN3

 1. Kontrollera att släckaren är trycklös. Om tryck finns kvar, lossa sprängblecksskruven ca 1 varv. När släckaren är trycklös dras skruven med 16 18 Nm med momentnyckel.
   
 2. Skruva loss slangen från ventilhuset.
   
 3. Förvissa Er om att behållaren är trycklös innan ventilen skruvas loss från behållaren. Rengör ventil och kägla.
   
 4. Töm ur eventuellt kvarvarande släckmedel och kontrollera behållaren invändigt. Skölj ur den om så erfordras.
   
 5. Häll först i rent vatten i behållaren och tillsätt därefter skum- koncentratet. Det är viktigt att vattnet hälls i först eftersom det annars skummar över.
   
 6. Byt o-ringen (Art.4733) vid ventilens anslutningsgänga. Gör rent gängan och o-ringsläget. Fetta in o-ringen med silikon, vaselin eller liknande.
   
 7. Ventilen dras åt för hand. Eventuellt kan haknyckel användas. Kontrollera att slanganslutningen på ventilhuset står mitt över hålet för slangen i bottenringen.
   
 8. Trycksätt släckaren enligt följande:
  a)   Skruva fast laddningsnippeln i ventilens slanganslutning och anslut kvävgastub. Denna skall vara försedd med reduceringsventil inställd på 14-15 bar, således något högre tryck än till vilket apparaten skall laddas.
  b)   Tryck ner handtaget och öppna gasflaskventilen.
  c)   När laddningstrycket är 14 bar släpps tryckhandtaget, gasflaskventilen stängs .
  d)   Skaka flaskan och kontrollera att trycket är ca 1 bar över markeringen på manometern.
  e)   Avlägsna laddnippeln.
   
 9. Montera och plombera säkringen. Använd säkringstråd som ger en dragkraft av 30 100 N.
   
 10. Tätkontrollera släckaren vid käglan via slanganslutningen, sprängblecksskruv, anslutningsgänga och manometeranslutning.
   
 11. Montera tillbaka slangen.
   
 12. Kontrollera att lackering och dekaler är oskadade samt klistra fast dekal med uppgifter om omladdningsdatum.

Typ

Vatten i liter

Skumkoncentrat

Art. nr.

S6

5,6

0,35-0,40 Towalex AFFF 3%

3913

 

5,8

0,2 Liter AFFF 203A

 

S9

8,4

0,55-0,60 Towalex AFFF 3%

3914

 

8,7

0,3 Liter AFFF 203A