Slangetromler

Presto brannposter

Brannposter finnes stort sett over alt der man risikerer Abrann i porøse materialer som tre, tekstiler og papir, og der
det trengs mye slokkemiddel. Det er vanlig at man bruker
brannposter på hoteller, lager og kontor, samt i skoler, sykehus, offentlige lokaler, garasjer og industrier.

Slangetromler – PDF fil.