Datablader
Byte av sprängbleck
 
Släckaren är försedd med sprängbleck, 11 mm (Art.4758), 9mm (Art.47581), som är till för att skydda släckaren från ogynnsamt övertryck. Ogynnsamt övertryck kan uppstå om släckaren utsätts för onormalt höga temperaturer t.ex. starkt solljus.
 1. Skruva försiktigt loss sprängblecksskruven
   
 2. Tag ut sprängblecket.
   
 3. Gör ren skruven, gängan och sätet. Inga skador får förekomma på gängan eller sätet.
   
 4. Nytt sprängbleck läggs på plats, med färgmarkeringen utåt. Sprängblecksskruven skruvas i och dras med 16-18 NM för 11 mm och 10-12 Nm för 9 mm:s diameter på sprängblecket.
   
 5. Trycksätt och kontrollera släckaren.

Drivgas
 
Drivgasen i tryckladdade Prestosläckare skall vara kvävgas (N2) av normal handelskvalitet.