Datablader

Service- och omladdningsinstruktion för Presto PG- och P-serien enl. EN3.

 1. Vid behov, tryckavlasta släckaren genom att lossa sprängblecksskruven ca 1 varv.
 2. Skruva loss slangen från ventilhuset.
 3. Förvissa Er om att behållaren är trycklös innan ventilen skruvas loss från behållaren. Undvik att skifta ventil och behållare.
 4. Tag bort stigröret genom att skruva loss 6-kantskruven. När 6-kantskruven avlägsnats lossar även returfjädern.
 5. Tryck ner handtaget och skaka ur ventilkäglan. Kontrollera kägelpackningen. Byt kägla (Art. 4775) om packningen är utsliten  eller diametern är större än 14,0 mm. Käglan måste vara försedd med midja.
 6. Gör noggrant rent alla lösa delar samt ventilhus.
 7. Fetta in 1) ventilkäglans två gummitätningar, samt återmontera ventilkäglan, returfjädern och stigröret.
 8. Byt O-ringen (4733) vid ventilens anslutningsgänga, gör rent gängan, avluftningsspåret och O-ringsläget, fetta in (a) O-ringen.
 9. Erfordras byte av sprängbleck eller manometer se särskild anvisning därför.
 10. Avlägsna allt gammalt pulver ur behållaren och fyll i nytt Prestopulver (b).
 11. Ventilen återmonteras till behållaren. Dras åt för hand. Kontrollera att slanganslutningen på ventilhuset står mitt över slangöglan på behållaren. Tryckhandtaget bör ej tryckas ner under monteringsarbetet.
 12. Trycksätt släckaren enligt följande:
  a)   anslut reducerad kvävgas med hjälp av laddningsnippel via slanganslutning.
  b)   tryck ner handtaget.
  c)   när laddningstrycket 14,5 ± 0,5 bar uppnåtts släpps tryckhandtaget och kvävgasen avlägsnas
 13. Montera och plombera säkringen. Säkringens dragkraft 30 -100 N
 14. Tätkontrollera släckaren.
 15. Återmontera slangen.16.  Kontrollera att lackering och dekaler är oskadade.
  a)   Silikonfett, vaselin eller likvärdigt.
  b) 

  PG 2:

  1,90

  -

  2,00 kg

   

  Prestolit ABC Ultra

  PG 3:

  2,95

  -

  3,05 kg

   

  Prestolit ABC Ultra

  PG 6:

  5,90

  -

  6,10 kg

   

  Prestolit ABC Ultra

  P 6 GS:

  5,90

  -

  6,10 kg

   

  Prestolit ABC 2000

  PG9

  8,80

  -

  9,20 kg

   

  Prestolit ABC Ultra

  PG 12:

  11,50

  -

  12,00 kg

   

  Prestolit ABC Ultra

  P 12 GS:

  11,50

  -

  12,00 kg

   

  Prestolit ABC 2000

  P 12:

  11,50

  -

  12,00 kg

   

  Centrimax BC 30