Brannslokkere

Skumslokkere

Presto skumslokkere er designet for å ha høy effekt på glødebranner i materialer som for eksempel tre, tekstiler og papir. De har vanligvis høy effekt mot ild i brennbare væsker som bensin, diesel og lignende. Skummet danner en kvelende og kjølende film som effektivt slukker brannen. Passer for eksempel kontorer, fabrikker, offentlige bygninger, skoler, sykehus, hoteller, låver og alle typer boliger hvor du ønsker å unngå tilgrising.

Med ambisjon om å ha lavest mulig miljøpåvirkning, har Presto utviklet en ny linje av øko-sertifisert Eco-skum brannslukningsapparater. Utvalget inkluderer AB skumslokker med svært små mengder fluor tensider og A skumapparat uten fluor tensider. Felles er at de er miljømerking Milieukeur, den ledende miljømerking for håndslukkere i Europa.

I Presto moderne skumslukkerprogram finnes modeller med slokkeeffekt på linje med pulverapparat hvor slukkemiddelet nødvendigvis ikke har større mengde enn for pulverslukkere. Det er viktig å se på ulike modeller klassifisering, hvor høyere klassifisering betyr bedre slukkeeffekt.

Pulverapparater

Pulverapparat er det mest allsidige brannslukningsapparater vi har. Den kan brukes mot nesten alle typer branner. Eksempler på bruk: Bolig, biler, båter, trailere og næringseiendommer. Pulverapparater er den typen håndsluk- kere som har den beste slokkeeffekt i forhold til sin vekt, og dessuten er den enkleste å bruke ved branntilløp. Pulver avbryter forbrenningsprosessen ved nedkjøling, kvelning, og kjemisk prosess som kalles negativ katalyse.

Siden pulveret ikke leder elektrisitet kan slukkeren trygt brukes mot elekt- riske anlegg opp til 1000V. Pulveret er frostsikker og derfor funksjonsdyktig fra -30 ° til +60 ° C.

Beholderen i Presto sine pulverapparater er produsert i stål og er behandlet for beskyttelse mot rust. Den er utstyrt med en stengbar ventil. Ventilen er varmpresset i forniklet messing, og er utstyrt med kontrollnippel og mano- meter. For størrelser på 6 kg og oppover, er det en sikkerhetsanordning som utløses hvis trykket vil stige til et kritisk nivå, som f.eks. hvis slukkeren befin- ner seg i nærheten eller i en brann.

Brannslukningsapparater er designet for bruk selv i tøffe, vibrerende og etsende miljøer. Tilgjengelig med slingresikker brakett for bil, båt og offshore.

Presto pulverapparater er trykksatt med nitrogen gass. Dette innebærer at beholderen er under kontinuerlig trykk, og at slukkemiddelet vil komme umiddelbart når utløserhåndtaket klemmes ned.

fRITYR slokkere

Frityrslukker er designet spesielt for brann i matfett, men slukker også bran- ner i papir, tøy og andre fibermaterialer. Brannslukkingsapparatet er egnet for ethvert kjøkken hvor det er frityrgryter og stekeplater eller annet utstyr der store mengder fett tilstede.

Frityrslukkeren er utstyrt med en slange som avsluttes med en lanse i stedet for en vanlig slange. Det beskytter brukeren fra å komme for nær brannen og lansen reduserer trykket på slukkemiddelet som reduserer fettsprut og forde- ler skumvæsken mykt. Tømmetiden er ekstremt lang, minimum 60 sekunder.

CO2 slokkere

Brannslukkere fylt med CO2 som slukkemiddel er beregnet for slukking av branner i væsker, gasser og elektrisk utstyr opp til 1000V. CO2 gir en ren slokking så disse brannslukningsapparater er spesielt egnet for bruk i miljøer som kjøkken, laboratorier, tavler, presisjon mekanikk, datamaskiner og elektrisk utstyr. CO2 klarer minusgrader og kan plasseres både innendørs og utendørs. 

CO2 slukker brannen gjennom avskjerming og fortynning av oksygen i luften som omgir brannen, og i noen mindre grad ved avkjøling.

Munnstykke og diffuser er designet for å oppnå maksimal snø dannelse og kastelengde, som er en forutsetning for rask og effektiv brannbekjempelse. Diffuser beskytter også brukeren mot kulden i utløpsgassen. Polyetylen plasten i diffuseren er slagfast og lett.

Miljøslukkere

Miljøslukkeren fra Flamex er norskutviklet, miljøvennlig og effektiv brannslokker for tre, tekstiler og mer og gir en meget god brannbeskyttelse uten skadevirkninger på miljøet.

Slokkeren er prisgunstig om du sammenligner høy slukkeeffekt og pris med de fleste væskeslukkere på markedet. Med sin høye slukkeeffekt og kjøleegenskaper, reduserer Flamex behovet for vann under brannslukking, og forhindrer gjenantenning.

I motsetning til pulverslukkere gir heller ikke Flamex miljøslukker noen sekundærskader etter bruk. Kontakt oss for mere info og demonstrasjon av Flamex miljøslukker!