Frityr slokkere

fRITYR slokkere

Frityrslukker er designet spesielt for brann i matfett, men slukker også bran- ner i papir, tøy og andre fibermaterialer. Brannslukkingsapparatet er egnet for ethvert kjøkken hvor det er frityrgryter og stekeplater eller annet utstyr der store mengder fett tilstede.

Frityrslukkeren er utstyrt med en slange som avsluttes med en lanse i stedet for en vanlig slange. Det beskytter brukeren fra å komme for nær brannen og lansen reduserer trykket på slukkemiddelet som reduserer fettsprut og forde- ler skumvæsken mykt. Tømmetiden er ekstremt lang, minimum 60 sekunder.