Pulverapparater

Pulverapparater

Pulverapparat er det mest allsidige brannslukningsapparater vi har. Den kan brukes mot nesten alle typer branner. Eksempler på bruk: Bolig, biler, båter, trailere og næringseiendommer. Pulverapparater er den typen håndsluk- kere som har den beste slokkeeffekt i forhold til sin vekt, og dessuten er den enkleste å bruke ved branntilløp. Pulver avbryter forbrenningsprosessen ved nedkjøling, kvelning, og kjemisk prosess som kalles negativ katalyse.

Siden pulveret ikke leder elektrisitet kan slukkeren trygt brukes mot elekt- riske anlegg opp til 1000V. Pulveret er frostsikker og derfor funksjonsdyktig fra -30 ° til +60 ° C.

Beholderen i Presto sine pulverapparater er produsert i stål og er behandlet for beskyttelse mot rust. Den er utstyrt med en stengbar ventil. Ventilen er varmpresset i forniklet messing, og er utstyrt med kontrollnippel og mano- meter. For størrelser på 6 kg og oppover, er det en sikkerhetsanordning som utløses hvis trykket vil stige til et kritisk nivå, som f.eks. hvis slukkeren befin- ner seg i nærheten eller i en brann.

Brannslukningsapparater er designet for bruk selv i tøffe, vibrerende og etsende miljøer. Tilgjengelig med slingresikker brakett for bil, båt og offshore.

Presto pulverapparater er trykksatt med nitrogen gass. Dette innebærer at beholderen er under kontinuerlig trykk, og at slukkemiddelet vil komme umiddelbart når utløserhåndtaket klemmes ned.